top of page

סדנה בנושא הפרק הרביעי

בסוטרות היוגה של פאטנג'לי 

סוף שבוע מרוכז בחניתה 21-23 במרץ: לתרגל, ללמוד, לאהוב

“סוטרות היוגה של פאטנג’לי” הם האורים והתומים בספרות היוגה. הטקסט מחולק לארבע פרקים. בכל פרק חוזר המחבר ומסביר בדרך אחרת, אולי לתלמיד אחר, כיצד על האדם להיטיב עם עצמו.

 

יחודו של הפרק הרביעי שהוא מאין מיסמך מסכם המגדיר מהי יוגה, כיצד להגיע למצב הנקרא יוגה, כיצד נתפסת המציאות, הוא מעלה דיון מעמיק בנושא המקום המיוחד שבין אדם לעצמו, נודע בשאלה מהו החסד האלוהי ועוד. 

בסדנה נעמיק ונעמוד על טיבה של כל סוטרה (משפט), כיצד היא עומדת בפני עצמה וכיצד היא משתבצת בתמונה השלמה של הטקסט והפילוסופיה היוגית. ראיית עולם המלווה בתובנות ובכלים מאוד פרקטיים שמטרתה להעביר הדרכה איך לחיות בשלום עם עצמנו ועם הסביבה.

להרחבה על התכנים העיוניים.

 

בסדנה נתרגל, נדבר נשוחח, נלך בטבע ננוח נתקרב לעצמנו.

ליצירת קשר

bottom of page