top of page

סוטרות היוגה של פאטנג'לי,

פרק רביעי - KAIVALYA PADA

הקדמה

פירוש המילה סוטרה הוא חוט. והכוונה לחוט מחשבה. אני מביאה את חוט המחשבה שלי על פיו נדבר ונתייחס לפרק הרביעי והאחרון מתוך סוטרות היוגה של פאטנג'לי. חוט מחשבה זה צמח מתוך הפרשנויות השונות. לנוחיותנו, חילקתי את הטקסט לעשרה שלבים. טקסט זה הוא תרגום חופשי של הסוטרות, אינו מדוייק אבל משרת את הבנת הטקסט באופן נרטיבי. את הפרק חילקתי ל10 שלבים.

 

שלב ראשון 1 הדרכים להגיע למטרה

 

1. הדרכים להגיע למטרה הם: יכולות מלידה, שימוש בצמחי מרפא, שימוש במנטרה, טפס וסמהדי.

 
שלב שני 2-3 הכוונה ושינוי PARINAMA וNIMITA

 

2. טבע הדברים הוא להשתנות כל הזמן.

3. בעזרת אינטלגנציה NIMITA אפשר להסיר את המכשולים השונים בדרך למטרה.

 
שלב שלישי 4-6 תחושת האני, והקשר בין שני אנשים (ASMITA)

 

4. אנשים בעלי כוחות מיוחדים, יוגים או אלו שהגיעו לשיחרור, יש ביכולתם להפוך לנימטות, להשפיעה על אנשים אחרים.

פרשנות אחרת מוסיפה באופן כללי על רעיון הנימיטה – לימוד, הוראה או השפעה נעשית בהכרח ע"י תקשורת בין שני אנשים.

5. היוגי יוכל להשפיע באופן שונה על אנשים שונים ע"פ הצרכים שלהם והיכולת שלהם.

6. אנשים שברמת ריכוז גבוהה (אנשים שמתרגלים מדיטציה) מבדילים היטב בין עיקר לטפל.

שלב רביעי 7-11 טבע מעגל המעשים (VASANA - KARMA)

7. מאחורי כל פעולה עומד מניעה, מוטיבציה. ישנם מניעים טהורים המיוצגים על יד הצבע לבן, ישנם מניעים אפלים המיוצגים ע"י הצבע שחור. המניעים של רוב האנשים הם גם שחורים וגם לבנים, ואילו היוגי - היוגי אינו שייך למעגל זה. המוטיבציה שמאחורי פעולותיו שקופה.

8. המוטיבציה לפעולה (מחשבה דיבור ומעשה) הם הוסנות (VASANA), בגלל וסנות שונות ישנן מוטיבציות שונות. לעיטים המניע יהיה מתוך אינטרס אישי ולעיטים לא.

9. הקשר בין זיכרון (SMRITI) רשמים (SAMSKARA) מאוד חזק. קשר זה אינו תלוי בזמן, במרחב ובסיטואציה. קשר זה הוא הסיבה לתבניות התנהגותיות שונות וההשלכות שלהם.

10. אין מקור שניתן לשים עליו את האצבע להיווצרות הווסנות. כשנחקור אותם נראה שמאחוריהם עומדת התשוקה לחיים ניצחיים. תשוקה הקיימת כחלק מהטבע שלנו למרות האבסורד. חוסר ההגיון נובע מהידיעה הוודאית על המוות אך עדיין קיים רצון לחיי נצח.

11. הסיבה (AVIDYA), סטימולציות וגירויים חיצוניים, המצב הריגשי (הKLESHA באותה סיטואציה) מעשים מתוך המוטיבציה של פירות המעשים והסביבה התומכת – דסיקצ'אר מורה שהסביבה היא מצב האיכות המנטלית (הGUNA) השלטת. כל אלו קשורים אחד לשני, וכשהם נרגעים גם המוטיווציה לפעולה משתנה בהתאם.

 
שלב חמישי 12-14 טבע הGUNA (שלושת האיכויות המאפיינות את המינד)

 

12. העבר והעתיד קיימים בכל רגע, בהווה. ארועים שהיו אינם נמחקים אלא עוצמת הנוכחות שלהם בחיינו משתנה, לעולם הם יהיו קיימים כפוטנצייאל (זרע). מתוך כך עולה אפשרויות להתפתחויות שונות של המציאות. החוקיות הזו היא עובדה שאין עליה עוררין. היא יכולה להיות מושפעת ממצבו של האינדיווידואל ברגע נתון.

13. אך מה שעולה, נובע מהמצב הגונות בהווה.

14. למרות השינויים במצב המנטלי עקב שינויים בדומיננטיות של גונה זו או אחרת, ההווה נתפס באופן אחיד. אין אנו רואים את הפוטנציאל של העתיד או העבר הטמון בו. ההווה הוא הההווה.

שלב שישי 15 – 17 הקשר בין מצב הגונות, ומציאות האובייקטיבית

15. אומנם ההווה הוא ההווה, ולמרות שהאובייקטים הנתפסים הם אותם אובייקטים, הם נתפסים באופן שונה לגמרי אצל כל אחד ואחד.

16. אם האובייקטים קיימים בתודעתו של כל האדם באופן ייחודי, מה יהיה על המציאות? האם הדברים יכולים להתקייים בזכות עצמם ללא הקיום של המתבונן בהם?

17. אנו נראה את התופעות בעולם בהתאם לכמה שהן נגישות ומושכת את תשומת הלב או העיניין שלנו.

שלב שביעי ;18-21 הקשר בין על PURUSHA והmind המשתנה.

18. כל ה"משהוים" שאנו קולטים ידועים לכוח הפנימי. כוח זה הוא הבלתי משתנה, הוא תמיד נוכח ושולט בmind.

19. הmind הוא חלק מאותו בכוח. אין לא כוחות משל עצמו.

20. לא ייתכן שאני ועצמי הם אותו אובייקט.

21. אם כך היה, היה בילבול גדול.

.

שלב שמיני 22 - 28 PURUSHA, הmind המשתנה ואמונה

22. כשהmind אינו פונה החוצה ומתבונן בדברים חיצוניים אלא מפנה עצמו פנימה הוא מתבונן ב-PARUSHA, מה נשקף לו? נשקפת לו צורתה של הפרושה המושלמת והלא משתנה.

23. לmind שני תפקידים: הראשון: משרת את ה PURUSHA ע"י ייצוג העולם החיצוני בפניה. השני: מתבונן על נוכחות ה PURUSHA על מנת להגיע להארה.

24. למרות שהmind מושפע מהווסנות וההדים שהם מעוררות, ובגלל שmind אינו יכול להתקיים ללא הPURUSHA , תמיד תהיה לmind נטיה סמויה להתבונן פנימה ולהאיר את הPURUSHA .

25. כשיכולת האבחנה מושגת (VIVEKA KYAHATI), יש הבנה מלאה. ה PURUSHA מפסיקה לחקור את הטבע של עצמה.

26. במצב זה הרצון היחידי שנשאר הוא להגיע לבהירות ולהישאר בבהירות.

שלב תשיעי – 27-28 ומה קורה אז?

27. אך גם לאנשים במצב זה יכולות להתעורר תנועת מנטליות ושאלות בשל סמסקרות מהעבר, ולהסיח את דעתם.

28. הווסנות כמו הקלשות, גם כשהן רדומות עורבות לנו בכל עט. לכן התרגול תמיד הכרחי.

שלב עשירי 29-34 ולבסוף

29. גשם של בהירות.

30. העשיה אינה מושפעת מהקלשות.

31. הכל ידוע, אין אף דבר שעוצר מפריעה לידיעה מלאה.

32. שלושת הגונות חדלות מלהיות ולהשתנות כתוצאה ממעגל הסבל והעונג.

33. חיים\חווים רגע רגע מתוך רצף הרגעים המרכיב את הזמן.

34. אין יותר צבעים במינד המשפיעים על התפיסה שלנו אין גונות, זוהי הגדרה לחופש.

bottom of page