top of page
20190129_121659.jpg

30 ש"ל, שישה מפגשים, אחת לשבועיים, בחודשים אפריל עד יוני, יום שלישי 09:45 - 13:45.בסטודיו "דרך" בשבי ציון.

 

הקדמה

הקורס יעסוק בטקסט "סוטרות היוגה של פאטנג'לי" והיבטים פרקטיים לתרגול יוגה וליום יום. במהלך הקורס אדגיש עקרונות לבניית תרגול יוגה קוהרנטי והעברתו מתוך התייחסות לטקסט. בכל שיעור נדון במקבץ של משפטי מפתח. חלקן נחקור לעומק וחלקן יושארו ללימוד עצמי למי שמעוניין.

רוח הלימודים מושפעת ממורי א.ג. מוהן ואינדרה מוהן המדגישים את חשיבות התאמת היוגה ליום יום ולתרבות השונה של כל אחד ואחת מאיתנו תוך שמירה על אותנטיות ופשטות.

למי הקורס מיועד

למורים ליוגה ולמתרגלים המעוניינים לדעת קצת מעבר.

רשימת נושאי השיעורים והתאריכים

30.4.19   

סוטרות המבוא (פרק ראשון 1-4) - אקספוזיציה והגדרת השדה בו עוסקת היוגה. דיון במושגים בסיסיים והתייחסות לטקסטים קלאסיים נוספים העוסקים ביוגה.

 

14.5.19   

על תרגול ואי צמידות (פרק ראשון 12-15). מה עומד מאחורי צמד מילים זה, מה ההבדל בין תרגול קריה יוגה ו\או תרגול אשטנגה יוגה (הכוונה לשמונת איברי היוגה) והרלוונטיות לחיים המודרניים.

 

28.5.19

9 המכשולים שבדרך (פרק ראשון 30-39) - דיון בתשעת המכשולים ובכלים להתגבר עליהם (נתייחס להקבלה בין הכלים המוצעים בקטע זה לבין שמונת איברי היוגה).

 

11.6.19

על אסנות (פרק שני 46-48) - אסנה מוגדרת כתנוחה יציבה ונוחה, הטקסט גם מורה על המפתח להגיע למצב זה. נעמוד על הגדרות אלו והגדרות נוספות למונח אסנה, מהם נגזר התרגול שאנו מכירים.

 

 25.6.19

על אסנות והעצמת התרגול הפיזי בהמשך לשיעור הקודם (פרק שני 49-50, 54) נבחן עקרונות שונים המאפיינים את תרגול היוגה ומאפשרים לו להיות יותר אפקטיבי. נתייחס גם לתרגולה עקרונות פרנימה (תרגול נשימה) ופרטיהרה (התייחסות לחושים) כחלק מובנה מתרגול היוגה.

 

9.07.19 - (פרק שלישי 1-3, פרק רביעי 1) על ריכוז, סמהדי ויכולות מלידה. מושגים אלו חוזרים פעמים רבות בטקסט בהקשרים שונים. הם מגדירים את היוגה ובכל פעם מעט אחרת. נדון בשיעור במשמעות הפרקטית של מושגים אלו.

יתכנו שינויים ברשימת ההרצאות.

 

מועד פתיחה: 1.5.19

 

פרטים טכניים נוספים:

מחיר: 1200  ש"ח בתשלום מראש.

ניתן לבוא למפגשים בודדים בעלות של 300 ש"ח למפגש.

לפרטים נוספים אשמח אם תיצרו קשר  0546485871

פילוסופיה ופרקטיקה

bottom of page