top of page

יוגה ומערכות יחסים

בפארנה יוגה קולג' בתל אביב

סדנה בת שלושה מפגשים ברחוב חובבי ציון 52:

שבתות 21 ו28 לאפריל מ 16:30 -13:30

שלישי 24 לאפריל מ - 17:00-20:00

להרשמה: 03-6296661, לאתר של שקטי 

מחירים: מחיר לשלושת המפגשים:600 ש"ח, ל10 המשלמים הראשונים 550 ש"ח, ל10 המינויים בתשלום שמשלמים ראשונים 450 ש"ח. 

מהי תפיסת המציאות ע”פ הפילוסופיה של יוגה? כיצד אני חווה, מבין\נה, מפרש\ת ומגיב\ה לעולם שסביבי? מי אני? וכיצד מענה על שאלה זו פותח צוהר לרווחה והרחבת המודעות ותפיסת המציאות?

 

הפילוסופיה והפסיכולוגיה של היוגה מתומצתת בטקסט “סוטרות היוגה של פאטנג’לי” האורים והתומים בספרות היוגה. ישנן 196 סוטרות. פירוש המילה סוטרה הוא חוט, והכוונה לחוט המחשבה המסביר בהיגיון רב מהי יוגה, מהו תרגול היוגה, מה לתרגל ואיך. נאמר על טקסט זה שהוא "נמר עם פרצוף של פרה". לכאורה הוא פשוט אך כשנכנסים לעומק הוא סבוך וצופן בחובו רבדים רבים.

 

בסדנה אתן רקע כללי וקצר על הטקסט, נדבר על החלוקות השונות שנהוג לחלק את הטקסט, נתעכב על מילות מפתח ומשפטי מפתח ותפיסות שונות הפותחים צוהר להעמקה בדרכו של מתרגל היוגה. ונתעכב על הפרק הרביעי העוסק בחופש  - תוך כדי התמקדות ביוגה כמערכת יחסים.

 

הסדנה ברובה עיונית אך אשלב תרגולים קטנים המקשרים בין הטקסט לתרגום הפיזי.

bottom of page