top of page

קורס מורים ליוגה, שנה ב' 

אפשר להצטרף לשנה השנייה

הקורס הבא יפתח בשנה הבאה, יש אפשרות ללמוד בחניכה אישית

שנה שניה מתוך קורס דו שנתי. ייחודו של קורס המורים, כמו ייחודה של שיטת סווטה יוגה ואיור וודה, הוא הפשטות, ההתמקדות בנשימה, אוריינטציה הטיפולית, העמקה בפילוסופיה ובפסיכוטלוגיה והחיפוש המתמיד של שילוב היוגה ביום יום.

אני פותחת את הקורס למורים ליוגה מזרמים שונים המעוניינים להעמיק את לימוידהם במיוחד בתחום העוסק בהתאמת תרגול היוגה לבעיות שונות.

דגשים בהם עוסק הקורס, מתוך סיליבוס השנה שנייה:

  • אסנות מתקדמות: תנוחות הפוכות. סירה, גמל, יונה ועוד.

  • פרנימה ומדיטציה מהיבטים שונים.

  • התאמת התרגול לקבוצות אוכלוסיה שונות: קשישים, נשים בהריון, ילדים ותרפיה ביוגה - ראה סעיף הבא.

  • פתולוגיות נפוצות בשיעורי היוגה: כאבים בכלל, בעיות גב, בעיות נשימה, ענייני צוואר, ועוד.

  • נחקור טקסטים העוסקים ביוגה ומתוכם נלמד ונעמיק: סוטרות היוגה של פאטנג’לי, האתה יוגה פרדיפיקה, יוגה מקרנדה ויוגה יאנקבליה.

  • נתייחס לסוגיות שונות בהוראה ונראה כיצד כל אחד מוצא את דרכו כמורה בפועל.

  • וכמובן, הכי מעניין - המוטיב הלא ידוע.

bottom of page